0

وکیل کلاهبرداری

مقدمه

جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب بوده. و دارای دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال میگردد. که وکیل در دفاع از پرونده های کلاهبرداری باید به این ارکان مسلط بوده. و شناخت کاملی داشته باشد. در ادامه به بررسی و تحلیل جرم کلاهبرداری و ویژگی های وکیل در دفاع از پرونده های کلاهبرداری می پردازیم.

تعریف جرم کلاهبرداری چیست؟

بردن همراه با سو نیت مال دیگری با توسل به مانور متقلبانه را کلاهبرداری گویند.

عناصر تشکیل دهنده این جرم چیست؟

رکن قانونی: ماده 1 قانون تشدید مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری می باشد. که بیان می دارد. “هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یاکارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد. یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند. و یا اسم ویا عنوان مجعول اختیار کند. و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه ویا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده. و از این راه مال دیگری را ببرد.کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه. و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده. یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

گروه وکلای آزاد مهر طرحی نو در ارائه خدمات حقوقی 

‌تبصره 1 – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند. با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند. به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره 2 – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد. شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند. به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند. به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.”

رکن مادی که تشکیل شده از :

1-رفتار فیزیکی: رفتار فیزیکی در این جرم فعل می باشد. و این جرم با ترک فعل محقق نمی شود

2-شرایط و اوضاع و احوال: که در قسمت مورد بررسی قرار میگیرد. که عبارت است از

 الفمانور متقلبانه که وکیل(وکیل کلاهبرداری تهران) در دفاع از پرونده های کلاهبرداری باید انواع رفتار هایی که مانور متقلبانه به آن اطلاق می شود را شناخت داشته باشد و معیار ان نوعی می باشد و به معنای این است. که متهم بزه دیده را به امر غیر واقعی امیدوار کند و فریب دهد که این امر غیر واقعی می تواند. شکلی و ماهیتی نادرست باشد و یا شکلی درست و ماهیتی نادرست باشد. و مصادیق آن نیز عبارت است از شرکت های موهوم و یا شرکت های هرمی(وکیل در شرکت های هرمی) داشتن اختیارات واهی و غیر واقعی و یا حتی به اعتبار سمت مجهول را شامل می شود.

ب-فریب خوردن بزه دیده که در این خصوص باید گفت که متهم کلاهبردار باید اقدام به مانور متقلبانه نموده و بزهدیده(شاکی)فریب بخورد و مال خود را به کلاهبردار بدهد تا ارکان جرم محقق گردد.و باید رابطه علیت بین مانور متقلبانه و فریب بزه دیده و دادن مال مستقیم و بلاواسطه بوده و این رابطه قطع نگردد.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل انتقال مال غیر

پ- مال متعلق به غیر باشد که در این خصوص باید بیان داشت که مال اعم از منقول یا غیر منقول می باشد.و در این خصوص باید بیان داشت که در جرم کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری شمیران) بزه دیده از انجا که فریب خورده باید مال را با لذت بدهد به کلاهبردار و همچنین از مانور متقلبانه نیز مطلع نباشد و این سه مورد برای اثبات جرم کلاهبرداری باید ثابت شود.

3-نتیجه حاصله :که در جرم کلاهبرداری(وکیل در کلاهبرداری سعادت آباد) همان بردن مال غیر است که باید محقق شود.

رکن معنوی:

که از ارکان مهم در اثبات جرایم محسوب می شود و وکیل در دفاع از کلاهبرداری می تواند با اثبات عدم تحقق این رکن از جرم حکم برائت موکل خود را اخذ نماید. و به این طریق از موکل خود رفع اتهام کلاهبرداری نماید. که این رکن تقسیم می شود به دو قسمت به شرح زیر

الف- علم که به علم به حکم که در نظام حقوقی ما مفروض است. و علم به موضوع که در جرم کلاهبرداری(وکیل در کلاهبرداری شهرک غرب) علم متهم به مانور متقلبانه و علم به تعلق مال به غیر می باشد.

ب-اراده که به اراده عام یعنی اراده ازاد مرتکب جرم کلاهبرداری(وکیل در کلاهبرداری تهران) بدین معنی که تحت فشار و اکراه و اجبار مرتکب جرم نشده باشد. و اراده خاص بدین معنی که فرد قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری (وکیل در کلاهبرداری ونک)

مجازات جرم کلاهبرداری اگر جرم ساده باشد یک تا هفت سال حبس و رد مال به بزه دیده و جزای نقدی معادل مال اخذ شده و اگر کلاهبرداری مشدد باشد. به 2 تا 10 سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال اخذ شده. و انفصال از خدمت دولتی به صورت دائم محکوم می شود.

کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

  • مطابق ماده تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی(ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعلیق مجازات جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و جرائمی که دارای مجازات کلاهبرداری هستند. و شروع به جرم این جرائم با ریائت شرایط ماده 46 از جمله رضایت شاکی بلا مانع می باشد.
  • جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری مشدد موضوع ماده 1 قانون تشدید در صورتی که میزان مال مورد کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون تومان باشد قابل گذشت می باشد. و نیز جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند. و دارای بزه دیده می باشند جز جرائم قابل گذشت می باشد.

 جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری با ما در تماس باشید.

02188696597 – 09122097355

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.