وکیل جرم اختلاس

امروز میخواهیم جرم اختلاس (وکیل در اختلاس) را مورد بررسی قرار دهیم جرم  اختلاس چیست؟ تعریف : برداشت و تصاحب اموال دولت توسط کارمند امین به نفع خود یا دیگری در خصوص اختلاس نظامی : برداشت یا تصاحب اموال نظامی توسط نظامی امی...

قرارداد کار مدت معین

قرارداد کار مدت معین این قرارداد(قرارداد کار مدت معین) به موجب ماده 10 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی ماده7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی بین طرفین قرارداد منعق...

وکیل کلاهبرداری

مقدمه جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب بوده. و دارای دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال میگردد. که وکیل در دفاع از پرونده های کلاهبرداری باید به این ارکان مسلط بوده. و شناخت کاملی داشته باشد. در ادامه به بررسی و تحلیل جرم کلاهبر...

وکیل مطالبه ثمن معامله

دعوی مطالبه ثمن معامله به چه معنا است؟ هنگامی که مالی نظیر آپارتمان زمین خودرو  به فرش می رسد،(وکیل مطالبه ثمن معامله) توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل موضوع قرارداد، ما بین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروط یک...