دعوای استرداد جهیزیه

جهیزیه به چه معنا است؟ جهیزیه(دعوای استرداد جهیزیه) به مجموعه اسباب و اثاثیه ای است که زوجه به خانه زوج می برد. آوردن جهیزیه به منزل زوج مالکیت زوجه از جهیزیه را از بین نمی برد. و صرفا برای زوج اجازه و اباهه استفاده از اموال...

حضانت فرزند

مقدمه ازدواج یکی امور مقدسی می باشد که می تواند زن و مرد را از مزایای زیادی بهره مند‌ کند. ازدواج زن و مرد علاوه بر اینکه می تواند. یک زندگی پر از آرامش را برای آن‌ ها به ارمغان بیاورد می تواند. باعث فرزند آوری و تداوم نسل آ...