وکیل در جرم محاربه

وکیل در جرم محاربه

جرم محاربه (وکیل در جرم محاربه) از جمله جرایم حدی می باشد. که قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را تعریف و به آن پرداخته است

ماده ۲۷۹ در تعریف محاربه بیان می دارد محاربه(وکیل کیفری) عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود

شرایط تحقق جرم محاربه

1-همانگونه که در ماده فوق مشخص است برای تحقق این جرم مجرم باید سلاح را بکشد. و به دیگر سخن نمایان کند و صرف همراه داشتن سلاح بدون نمایان کردن آن مشمول جرم محاربه نمی گردد و از این بابت فرقی بین سلاح گرم و سرد نمی باشد. البته با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ منظور از سلاح کلیه سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی می باشد و در نتیجه سنگ شیشه چوب و غیره سلاح محسوب نمی شود.

سوال)‌  حال ممکن است این سوال پیش بیاید که اسید سلاح محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اسید سلاح محسوب نمی شود. و کسی که با تحقق شرایط ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اسید را نمایان کند محارب محسوب نمی شود. ولیکن ممکن است با وجود سایر شرایط مشمول مفسد فی الارض گردد.

۲_از دیگر شرایط تحقق محاربه آن است که حتی اگر محارب سلاح از خالی باشد و آن را نمایان کند مشمول جرم محاربه می گردد و مهم آن است که باعث ارعاب مردم گردد. و همچنین سلاح های اسباب بازی از آنجا که ماهیت آن سلاح محسوب نمی شود مشمول تعریف سلاح نیست

۳_جرم محاربه از آنجا که از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. صرف نمایان ساختن سلاح برای ترساندن یه نفر را نمی توان محارب دانست. فلذا لفظ مردم در ماده نیز موید این مطلب است. در نتیجه اگر فردی سلاحی را نمایان سازد و قصد آن ترساندن یک نفر و حتی یک گروه خاص باشد. و نه قصد ترساندن مردم مشمول این ماده و جرم محاربه نمی گردد

۴_برای تحقق این جرم باید ناامنی در محیط محقق گردد و باعث شود مردم امنیت و آسایش شان سلب شود در نتیجه اگر مردم اقدام محارب را شوخی قلمداد کنند این جرم محقق نمی گردد

۵_فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرند محارب محسوب نمی شود.

مجازات جرم محاربه چیست؟

مجازات جرم محاربه یکی از موارد ۱ – اعدام ۲_صلب۳_قطع دست راست و پای چپ ۴_نفی بلد(تبعید) می باشد که انتخاب آن توسط قاضی انجام می شود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه چه دادگاهی است؟

از آنجا که جرم محاربه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی باشد. و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. در نتیجه دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه دادگاه انقلاب محل وقوع جرم می باشد.

چگونه از یک وکیل متخصص در جرم محاربه مشاوره حقوقی اخذ کنم

جهت دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02188696597 -09122097355 تمس حاصل نمایید.

و یا جهت مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

تهران-سعادت آباد- خیابان 25(قره تپه ای)-پلاک 89- طبقه سوم واحد 5

 

وکیل سعادت آباد و انواع خدمات حقوقی در این منطقه