وکیل کلاهبرداری سعادت آباد

مقدمه جرم کلاهبرداری(وکیل کلاهبرداری سعادت آباد) از جمله جرایم مرکب بوده. و دارای دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال میگردد. که وکیل در دفاع از پرونده های کلاهبرداری باید به این ارکان مسلط بوده. و شناخت کاملی داشته باشد. در ادام...

وکیل مطالبه ثمن معامله

در این نوشته به دنبال آن هستیم که یکی از دعاوی که در محاکم بسیار مطرح می شود را بررسی کنیم. دعوای مطالبه ثمن معامله( وکیل مطالبه ثمن معامله) از جمله دعاوی مالی و حقوقی محسوب می شود. ثمن معامله یعنی چه؟ ثمن در حقوق در مقابل مبیع...

وکیل انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر  به موجب ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر(وکیل انتقال مال غیر) مصوب 05/01/1308 هرکس مال غیر را با علم و اطلاع به نحوی از انحا عینا یا منتفقا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود. و به...

درخواست تخلیه فوری عین مستاجره

دعوای درخواست دستور تخلیه فوری عین مستاجره اجاری عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می گردد . در مواردی مستاجرین با وجود انقضای مدت اجازه از تخلیه عین مستاجره سر باز زده و مشکلاتی را برای مالکین  فراهم میکنند...

وکیل درجرم توهین

جرم توهین چیست؟ استعمال یا به کارگیری اعمال موهن(وکیل درجرم توهین) نسبت به دیگری با علم و آگاهی یعنب فردی با آگاهی و اختیار به دیگری الفاظ یا اعمال بد نسبت دهد. انواع توهین چیست؟ 1-توهین لفظی: همان ناسزا و دشنام است 2-توهین نو...
1 2 3