وکیل قرارداد مضاربه

وکیل قرارداد مضاربه

یکی از انواع عقود معین که در ادامه به آن می پردازیم عقد مضاربه(وکیل قرارداد مضاربه) می باشد. قانونگذار در ماده ۵۴۶ قانون مدنی عقد مضاربه را اینگونه تعریف کرده است. مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر بانک تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه را مالک و عامل مضارب نامیده می شود.

همانطور که مشخص است مضاربه یک نوع شراکت تجاری خاص است یک نفر سرمایه می دهد و دیگری با سرمایه کار میکند و در سود و زیان شریک می باشند..

اهمیت عقد مضاربه و دانستن اصول و قواعد آن در چیست؟

یکی از مواردی که در عرف جامعه از وکلای دادگستری سوال می شود این است که چگونه من که سرمایه دارم و می خواهم سرمایه خود را در اختیار فردی قرار دهم. عمل کنم و در قالب کدام عقد قرار دهم تا حقوق خود را بتوانم تضمین نموده و در مقابل مبحث ربا و رابطه حقوقی من صدق نکند. در پاسخ عقد مضاربه بهترین نوع عقد برای این موارد می باشد و همین امر باعث شد به این عقد پرداخت شود.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: قولنامه

اوصاف عقد مضاربه چیست؟

۱_مضاربه عقدی جایز است. یعنی هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند. آن را به هم بزنند

۲_عقد مضاربه عقدی معوض است. یعنی یک طرف خدمات خود را در اختیار مالی قرار می دهد. از سوی دیگر در سود تجارت سهیم می شود.

۳_مضاربه عقدی رضایی است و برای آن تشریفات خاصی لازم نیست.

۴_مضاربه عقدی احتمالی است

۵_مضاربه عقدی اذنی است. یعنی مضاربه مبتنی بر اذن مالک به مضارب برای انجام عمل تجارت است.

ارکان عقد مضاربه چیست؟

۱_ سرمایه: سرمایه یکی از ارکان عقد مضاربه میباشد و مطابق قانون باید حتماً وجه نقد باشد. در نتیجه اگر شخصی طلا یا نقره یا  هر چیز دیگری را که جنبه مادی داشته باشد. در اختیار دیگری قرار دهد عقد مضاربه محقق نشده است. البته این وجه نقد می تواند و رایج داخلی یا ارزهای خارجی باشد.

۲_سود: سود رکن دیگر عقد مضاربه می باشد. و سودی که در نتیجه تجارت مضارب حاصل می شود. را گویند و باید به صورت مشاع تقسیم شود. و در نتیجه اگر شرط شود تمام سود برای صاحب سرمایه است. این عقد مضاربه نمی باشد بلکه می‌تواند عقدی دیگر باشد.

۳_عمل عامل رکن دیگر عقد مضاربه می باشد. و باید عامل در مضاربه با سرمایه تجارت نماید. و اگر عمل غیر تجاری انجام دهد مشمول عقد مضاربه نمی باشد.

سوال) اثر تعیین مدت در عقد مضاربه چیست؟

پاسخ ) در صورتی که طرفین در عقد مضاربه مدت تعیین کنند عقد مضاربه به صورت عقد لازم نمی شود بلکه تعیین مدت از این منظر اهمیت دارد که بعد از انقضای مدت عقد مضاربه منفسخ و مرتفع شده و جهت ادامه کار نیاز به تراضی جدید است, به طور مثال اگر دو نفر ضمن عقد مضاربه توافق کند یک نفر صد میلیون پول به دیگری بدهد تا با آن تجارت پسته نمایند ولیکن زمان آن را ۳ سال تعیین کنند بعد از انقضای مدت سه سال عامل حق انجام تجارت را نداشته و قرارداد مضاربه منفصل شده و برای ادامه تجارت نیاز به اذن و تراضی جدید میباشد

بیان پاره نکات در خصوص مضاربه ؟

۱_ عقد مضاربه با موت و جنون و سفه طرفین منفسخ می شود

۲_در صورت مفلس شدن مالک و یا تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه و یا عدم امکان تجارت که مقصود طرفین میباشد عقد مضاربه منحل می شود

برای انعقاد عقد مضاربه انواع قراردادها حتماً با وکلای متخصص در امر قراردادهای گروه وکلا آزاد مهر مشورت نمایید.

02188696597- 0219122097355