وکیل در فسخ عقد نکاح

مقدمه یکی از دعاوی(وکیل در فسخ عقد نکاح) متداول نکاح که از سوی زوج یا زوجه مطرح می شود. دعوای فسخ نکاح می باشد. بدین توضیح که قانونگذار با وجود شرایطی و ایراداتی که در طرفین است. به زوجین اختیار فسخ نکاحی که صحیح واقع شده را دا...

دعوای استرداد جهیزیه

جهیزیه به چه معنا است؟ جهیزیه(دعوای استرداد جهیزیه) به مجموعه اسباب و اثاثیه ای است که زوجه به خانه زوج می برد. آوردن جهیزیه به منزل زوج مالکیت زوجه از جهیزیه را از بین نمی برد. و صرفا برای زوج اجازه و اباهه استفاده از اموال...

حضانت فرزند

مقدمه ازدواج یکی امور مقدسی می باشد که می تواند زن و مرد را از مزایای زیادی بهره مند‌ کند. ازدواج زن و مرد علاوه بر اینکه می تواند. یک زندگی پر از آرامش را برای آن‌ ها به ارمغان بیاورد می تواند. باعث فرزند آوری و تداوم نسل آ...

طلاق در حقوق ایران

طلاق چیست؟ طلاق (طلاق در حقوق ایران) در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای از هم  گسستن عقد نکاح با صیغه مشخص می باشد. در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارایه نشده است و در ماده 1133 قانون مدنی بیان شده اس...