ممنوع الخروجی

مقدمه سالانه افراد زیادی به کشور های سراسر جهان سفر می کنند. هر فرد برای اینکه بتواند از کشور خود خارج شود. و به کشور دیگری سفر یا مهاجرت کند می بایست به برخی قوانین خروج از کشور احترام بگذارد. و آن‌ ها را به خوبی رعایت کند....