وکیل کلاهبرداری

مقدمه جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب بوده. و دارای دو رکن مانور متقلبانه و بردن مال میگردد. که وکیل در دفاع از پرونده های کلاهبرداری باید به این ارکان مسلط بوده. و شناخت کاملی داشته باشد. در ادامه به بررسی و تحلیل جرم کلاهبر...