0

وکیل دعوای خلع ید

دعوای خلع ید به چه معنا است؟

خلع ید(وکیل دعوای خلع ید) به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می کند.

رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده. و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد. دعوای خلع ید ایشان پذیرفته نمی شود.

شرایط دعوای خلع ید چیست؟

 1- مالکیت خواهان دعوا :

اولین شرایط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است

2-تصرف غیرقانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا:

باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم مقام وی باشد در صورتیکه تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان غاصبان یا در حکم غاصبانه را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجهه با ایراد قانونی است.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل دعوای تصرف عدوانی

3- مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا:

موضوع دعوای خلع ید باید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود یعنی باید موضوع دعوای خلع ید اموال غیر منقول چون زمین خانه آپارتمان مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق.

دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا کجاست؟

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای خلع ید(وکیل دعوای خلع ید) دادگاه صالح محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه بد چه می باشد؟

1-مبنای دعوای خلع ید تصرف غاصبانه فرد وضع ید کننده می باشد ولی مبنای دعوای تخلیه ید قرارداد اجاره می باشد در دعوای تخلیه ید یا تخلیه موجر علیه مستاجر مطرح و درخواست تخلیه عین مستاجره را می نماید.

2-دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی بوده و هزینه آن جزئی می باشد ولی دعوای خلع ید دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی ان بیشتر است.

مدارک و منضمات مورد نیازدعوای خلع ید :

-تصویر مصدق سند مالکیت

-کارت شناسایی جهت احراز هویت

-استماع شهادت شهود و مطلعین

-درخواست جلب نظر کارشناس

-شماره پرونده استنادی

-تحقیقات محلی

-معاینه محلی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.