0

طلاق در حقوق ایران

طلاق چیست؟

طلاق (طلاق در حقوق ایران) در لغت به معنی رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای از هم  گسستن عقد نکاح با صیغه مشخص می باشد. در قانون مدنی تعریفی از طلاق ارایه نشده است و در ماده 1133 قانون مدنی بیان شده است. که مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر از دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید و در تبصره همان ماده بیان شده. که زن نیز میتواند با رعایت مواد قانونی که در ادامه بیان می شود از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ویژگی های طلاق

1-طلاق جز عقود تشریفاتی می باشد. و باید با صیقه مشخص فقهی و با حضور دو شاهد مرد عادل واقع شود.

2-طلاق مختص عقد نکاح دائم می باشد. و عقد نکاح موقت با بزل مدت توسط مرد و یا انقضاء مدت منتفی می شود.

3-طلاق باید منجز باشد و طلاق مشروط و معلق باطل است.

5-طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد.

انواع طلاق در قانون مدنی

طلاق رجعی

طلاقی که در آن شوهر در مدت‌زمان عده می‌تواند. بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دوباره با همسر خود زندگی کند.

عده

تعریف : عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است. نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

مدت زمان عده : دو طهر  و در صورت عدم عادت زنانگی سه ماه  .

 مطابق قانون حمایت خانواده مرد در صورت رجوع حداکثر تا یک ماه فرصت ثبت این موضوع در دفترخانه را دارید در غیر این صورت به حبس تعزیری و یا جزای نقدی محکوم خواهید شد

آثار طلاق رجعی چیست ؟

1-‏در جدایی رجعی و در مدت‌زمان عده، مرد باید به همسر خود نفقه پرداخت کند.‏

2-مرد در دوران عده همسر خود نمی‌تواند با خواهر وی ازدواج کند

3-مرد برای ازدواج مجدد در دوران عده همسر خود در طلاق رجعی نیاز به اجازه دادگاه دارد.‏

‏4-رابطه نامشروع زن در زمان عده، حکم رابطه زن شوهردار را

5-زن و شوهر در دوران عده از یکدیگر ارث می‌برند.‏

6-‏زن در دوران عده طلاق رجعی حق ازدواج با هیچ مردی را ندارد.‏

طلاق بائن

در این نوع طلاق (طلاق در حقوق ایران) شوهر حق رجوع در زمان عده را ندارد و ملده 1144 قانون مدنی نیز به آن تصریح کرده است‏

انواع طلاق بائن

1-طلاق زوجه ای که هنوز باکره است (عدم نزدیکی زوجین که معمولا در دوره عقد است)

2-طلاق زوجه یائسه:زنی که آدات ماهانه نداشته باشد.

3-طلاق خلع :زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق بگیرد

4-طلاق مبارات :زمانی که کراهت از طرفین باشد و مال پرداختی بیشتر از مهریه نیست.

5-سه طلاق بعد از سه وصلت متوالی

طلاق (طلاق در حقوق ایران) در یک تقسیم بندی دیگری که در محاکم نیز مرسوم است به موارد زیر تقسیم می شود

طلاق توافقی(وکیل در طلاق توافقی)

تعریف طلاق توافقی : طلاق توافقی نام دیگر طلاق مبارات است و این دو طلاق یک انواع طلاق محسوب می شوند است. این نوع طلاق از دیگر طلاق ها شرایط بهتری دارد و زودتر صورت می پذیرد

مدارک لازم برای طلاق توافقی :

1-گواهی عدم انصراف از طلاق که از مرکز غروارگری : ابتدا زوجین باید در سامانه مداخله در طلاق(سامانه تصمیم) نوبت مشاوره اخذ و بعد مشاوره و گذشت 50 روز گواهی را اخذ می نمایند

2-سند ازدواج و یا گواهی ازدواج

3-ثبت نامه زوجین در سامانه ثنا

4-مراجعه زوج و زوجه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی

فرایند طلاق  توافقی : بعد از ارجاع پرونده به شعبه که معمولا یک هفته زمان می برد به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نامه برای داوری و آزمایش عدم بارداری روجه دریافت و پس از دریافت پاسخ به شعبه مراجعه کرده و در نهایت دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و با قطعی شدن آن و مراجعه طرفین به دفتر ازدواج و طلاق صیقع طلاق جاری می گردد.لازم به ذکر است که کلیه امور بیان شده توسط وکیل در طلاق توافقی بدون حضور زوج و زوجه انجام می گیرد.

گروه وکلای آزادمهر کلیه مراحل طلاق توافقی را به وکالت از زوج و زوجه انجام خواهد داد

طلاق از طرف زوجه وکیل در طلاق از طرف زوجه:

مطابق قانون مدنی  زوجه در موارد زیر می تواند درخواست طلاق  دهد

1-زوجه در زندگی مشترک با زوج دچار عسر و حرج می باشد (ماده 1130 قانون مدنی) می تواند خود و یا وکیل در طلاق اقدام به ثبت دادخواست طلاق کرده و با اثبات عسر و حرج که امری دشوار می باشد با حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد. موارد عسر و حرج عبارت است از اعتیاد زوج، زندانی بودن ایشان،ضرب و حرج زوجه توسط زوج و… می باشد.

2-در صورت خودداری زوج از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه در خصوص الزام به پرداخت نفقه و یا عجز زوج از دادن نفقه زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و محکمه زوج را اجبار به طلاق می کند.

3-زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کرده باشند مثلا هرگار زوج همسر دیگر بگیرد یا مدت معین غایب شود یا ترک انفاق کند و یا بر علیه حیات زوج اقدام کند و یا سوء رفتار داششته باشد و زندگی غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل می باشد که با اثبات تحقق شرک در دادگاه طلاق بگیرد.

طلاق از طرف زوج

وکیل در طلاق از طرف زوج از آنجا که مطابق قانون طلاق حق مرد است ایشان می تواند هر زمان از همسر خود با پرداخت کلیه حق و حقوق مالی ایشان طلاق بگیرند

نکته بسیار مهم

اگر زوجه از همسر خود وکالتنامه رسمی داشته باشد و یا در عقد نامه ذکر شده باشد که برای امر طلاق زوج به زوجه وکالت داده است باید در وکالتنامه حق توکیل قید شده و ایشان صرفا به یک وکیل دادگستری(وکیل در طلاق در سعادت آباد) وکالت میدهند تا با وکالت از زوج پرونده را پیگیری کنند و خود نمیتواندبه تنهایی با وکالتنامه رسمی از زوج به محاکم مراجعه کنند و این امر مختص وکلای دادگستری است(وکیل در طلاق توافقی)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.