0
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث

نرخ مالیات بر ارث

در صورتی که فردی فوت می نماید مطابق قانون مالیات های مستقیم(مالیات بر ارث) به دارایی ایشان که به وراث می رسد مالیات تعلق میگیرد و این نوع مالیات از انواع مالیات بر دارایی می باشد.

نرخ مالیات بر ارث به چه صورتی می باشد؟

 در خصوص نرخ مالیات بر ارث بستگی به تاریخ فوت متوفیان مقررات مختلفی حاکم می باشد که در ادامه بیان میگردد

1-نرخ مالیات بر ارث متوفیان قبل از 1/1/1395

  1. در خصوص این متوفیان مالیات بر ارث بر اساس میزان ترکه متوفی و تعداد وراث متفاوت می باشد بدین شکل که ماترک متوفی ارزشگذاری شده و پس از کسر دیون و هزینه های ایشان سهم هر ورثه مشخص و پس از اعمال معافیت ها طبق جدول قانون مالیات های مستقیم میزان مالیات برارث مشخص و ورثه موظف به پرداخت می باشند.
  2. و در خصوص این دسته متوفیان وراث یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان یا قیم وراث، ابتدا به اداره امور مالیاتی مراجعه و پس از تسلیم اظهارنامه مالیات برارث، گواهی تسلیم اظهارنامه(ماده 31 ق.م.م) دریافت، تا برای مراجعه به شورای حل اختلاف جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.
  3. برای کلیه اموال این متوفیان ،از طرف وراث (وکیل درارث تهران) در اظهارنامه مالیات برارث ،اظهار و پس از محاسبه مالیات، گواهی واریز مالیات برارث همه اموال بصورت یکجا صادر می شود.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل ارث و میراث

2-نرخ مالیات بر ارث متوفیان بعد از 1/1/1395

  1. بر طبق قانون جدید که بعد از تاریخ 1/1/1395 لازم الاجرا گردیده اموال متوفی گروه بندی شده و بر اساس گروه مرتبط نرخ مالیات متفاوت می باشد.
  2. در خصوص این متوفیان بدون نیاز به مراجعه به اداره مالیات در بدو امر وراث می توانند به شورای حل اختلاف  جهت اخذ گواهی انحصار وراثت مراجعه کنند.
  3. وراث این متوفیان میتوانند ماترک متوفی را بصورت موردی به تاریخ نقل و انتقال،اعلام و پس از پرداخت مالیات ،گواهی واریز مالیات برارث را اخذ نمایند.

جهت ارسال الکترونیکی مالیات برارث اینجا کلیک نمایید

جدول نرخ قانون جدید مالیات برارث

###سپرده های مجاز بانکیسهام بورسیسهام غیر بورسی و سهم الشرکهسایر اموال/ حق الامتیاز/سپرده های غیر مجازاملاکحق واگذاری و سرقفلیوسایل نقلیه
وراث طبقه اول3%0.75%6%10%7.5%3%2%
وراث طبقه دوم6%1.5%12%20%15%6%4%
وراث طبقه سوم12%3%24%40%30%12%8%

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.