0

وکیل جرم اختلاس

امروز میخواهیم جرم اختلاس (وکیل در اختلاس) را مورد بررسی قرار دهیم

جرم  اختلاس چیست؟

تعریف : برداشت و تصاحب اموال دولت توسط کارمند امین به نفع خود یا دیگری در خصوص

اختلاس نظامی : برداشت یا تصاحب اموال نظامی توسط نظامی امین به نفع خود یا دیگری

شرایط تحقق اختلاس :

  1. مختلص باید کارمند دولت باشد (حکومت) یا نهاد­­های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و یا موسسات مذکور در قانون (کارگزار دولتی و حکومتی) بانک خصوصی اختلاس نیست.
  2. مال باید بر حسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد، حرف سپردن کفایت نمی کند و باید بر حسب وظیفه باشد و مال نیاز نیست متعلق به دولت باشد و مهم در اختیار بودن دولت است.
  3. مرتکب مال را برداشت و تصاحب نماید، اختلاس جرم مرکب است بنابراین برداشت اختلاس نیست. (برداشت تصرف غیر قانونی است)، اختلاس لازم است تصرف مالکانه کند.
  4. برداشت و تصاحب باید عمدی باشد : اختلاس جرمی عمدی است و با سونیت واقع می شود شخص در صورتی مختلص محسوب است که با علم و عمد و به قصد تملک مال را برداشت و تصاحب کند،
  5. اگر به قصد استفاده  موقت مال را بردارد عمل وی اختلاس نیست بلکه تصرف غیر قانونی است. یا بر اثر سهل انگاری یا بی احتیاطی یا بی توجهی و غفلت مال دولت را تصاحب نماید به اتهام اختلاس قابل کیفر نیست. (حساب شخصی اختلاس است) ولو درنهایت برای دولت خرج کند باز جرم محقق است.

مجازات اختلاس

مجازات اختلاس(وکیل جرم اختلاس) به شرح مذکور در قانون و به اعتبار مبلغ مورد اختلاس تعیین می شود هم در م 5 ق تشدید و هم در م 119 ق.ج.ن.م قانون گذار مجازات اختلاسمطابق ارزش مال اختلاس شده تعیین کرده است که مجازات هایی همچون حبس، انفصال، تنویل درجه و رد مال و جزای نقدی دیده می شود.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل کلاهبرداری

نکات کار بردی در خصوص جرم اختلاس

نکته) اگر اختلاس به صورت شبکه ای و سازمان یافته واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در م. 4 . ق. تشدید است و اگر مفسد فی الارض باشد در حکم محاربه است و مجازات اعدام است.

نکته) اگر کارمند امین مال سپرده شده را عملا تلف نماید به مجازات اختلاس محکوم می شود اما اگر تلف غیر عمدی باشد مجازات مرتکب تصرف غیر قانونی است.

نکته) در صورتی که اختلاس توام با جعل باشد مرتکب فقط به مجازات اختلاس محکوم می شود مگر آنکه مرتکب نظامی باشد که در این صورت برابر مقررات تعدد جرم اعمال می شود.

این مطلب را هم مطالعه نمایید: وکیل انتقال مال غیر

نکته) در صورتی که شخصی با علم و آگاهی مال مورد اختلاس را  بخرد یا در تضعییع آن مساعدت نماید مگر مال متعلق به نیروهای مسلح باشد.

نکته) در صورتی که مختلص تا قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال را مسترد نماید، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم به معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی حبس را معلق می کند اما انفصال یا تنزیل درجه یا رتبه درباره او اجرا می شود.

نکته) چنانچه بعد از صدور کیفر خواست وجه یا مال را مسترد کند 2 حالت وجود دارد :

حالت­1­­) مبلغ اختلاس تا 100 میلیون ریال، تعلیق مجازات اختیاری است.

حالت­2­) مبلغ اختلاس بیش از 100 میلیون ریال، تعلیق ممنوع است.

نکته) مجازات شروع به اختلاس، حداقل مجازات مقرر در قانون است اما در مورد نظامیان شروع به اختلاس، طبق قاعده (م122) عمل می شود.

نکته) مجازات اختلاس به کمتر از حداقل قابل تخفیف نیست مگر آنکه مختلص از نیروهای مسلح باشد که در این صورت تخفیف بلامانع است.

نکته) اگر مبلغ اختلاس بیش از 100 هزار ریال باشد قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه الزامی است و بعد از گذشت 1 ماه اگر متهم به شرح مقرر در م. 237. ق. آ.د.ک دارای سابقه باشد (یک فقره) قرار بازداشت اختیاری است در غیر این صورت قرار بازداشت ممنوع است.

مجازات شروع به اختلاس :

  • اختلاس غیر نظامیان : حداقل مجازات مقرر در قانون
  • اختلاس نظامیان : طبق م.122.ق.م.ا درجه 5

جهت دریافت مشاوره با وکیل اختلاس با ما در تماس باشید.

02188696597

02188887153

09122097355

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.